Home | Over ons | Online lenen | Contact

Kredietopmaat.be – nieuwe speler voordelig lenen op maat

15 July 2016 Gepost in: bank, Geld, hypotheek, Leningen, Uncategorized, Wonen, woonkrediet | Auteur: Kredietnieuws.be | Reacties: 0 | Tags: , , , , , ,

www.kredietopmaat.be is een nieuwe speler op de kredietmarkt. Op de overzichtelijke website kan je terecht voor alle informatie over soepel en voordelig lenen op maat. Geen ingewikkelde simulators, moeilijke taal of ingewikkelde vaktermen. Persoonlijke behandeling en gratis advies bij uw kredietaanvraag. Voor gratis advies of berekening van uw projecten contacteer 0800/99.202

Share

Einde van het klein beschrijf in zicht?

25 November 2014 Gepost in: bank, Leningen, Overheid, Wonen, woonkrediet | Auteur: Kredietnieuws.be | Reacties: 0 | Tags:

De nieuwe Vlaamse regering overweegt om in de toekomst het systeem van registratierechten voor de aankoop van een woning te wijzigen. Op termijn zou dan het voordeel van het klein beschrijf voor je eigen woning wegvallen. Het percentage registratierechten dat je betaalt in Vlaanderen hangt af van het kadastraal inkomen van de aan te kopen woning. Indien het KI van de aan te kopen woning minder of gelijk aan 745 euro is dan ben je 5% registratierechten verschuldigd op de aankoopprijs. Indien het KI meer dan 745 euro is dan benje 10% verschuldigd. Een verschil van enkele euro’s in het KI kan in de praktijk bij annkoop een verschil van duizenden euro’s maken. Wat is belangrijk om te onthouden? Dat indien je plannen hebt om een bescheiden woning te kopen deze plannen niet langer uit te stellen en over te gaan tot actie. Anders zou het wel een kunnen dat je voor de onaangename verrassing komt te staan dat je plots duizenden euro’s meer mag ophoesten. Het is maw de moment om nog een bescheiden woning te kopen. Wil je hierover meer info en weten hoeveel je kan lenen voor een woning kan u steeds terecht bij de kredietspecialisten van www.kredietnodig.be

Share

nut van een persoonlijke lening – lening op afbetaling

25 November 2014 Gepost in: Algemeen, bank, Geld, hypotheek, Leningen, Overheid, Wonen, woonkrediet | Auteur: Kredietnieuws.be | Reacties: 0 | Tags:

De persoonlijke lening ofwel lening op afbetaling kan een ideale oplossing zijn voor tijdelijke geldbehoefte, een belangrijke aankoop of zelfs voor de terugbetaling van kredietkaarten. Een belangrijke factor van het succes van dit soort leningen is dat er geen lange procedure aan voorafgaan en dat men dus snel beschikt over het gewenste bedrag. De meeste banken en kredietverstrekkers behandelen uw kredietaanvraag binnen de 24 uur of sneller. Voor de kredietaanvraag van een lening op afbetaling wordt verplicht de centrale van kredieten aan particulieren CKP van de nationale bank geconsulteerd en wordt er een grondige budgetanalyse gemaakt in functie van de terugbetalingscapaciteit en indien nodig een werkgeverscontrole uitgevoerd. Als de resultaten van dit onderzoek gekend zijn wordt uw kredietaanvraag beslist. Daarna volstaat het enkel nog de kredietcontracten te ondertekenen en het gewenste bedrag wordt op uw bankrekening gestort. Wenst u meer info hierover kan u steeds terecht bij www.kredietnodig.be Onze kredietspecialisten staan steeds voor u klaar met het gepaste kredietadvies.

Share

geen verlenging van de woonbonus – notarissen en vastgoedmakelaar niet tevreden

23 October 2014 Gepost in: Geld, Internationaal, Leningen | Auteur: Kredietnieuws.be | Reacties: 0 | Tags: , , , , , ,

Enige tijd geleden werd er door de notarissen, vastgoedmakelaars en financiële instellingen politiek druk uitgeoefend om een overgangsmaatregel ‘lees versoepeling) van de woonbonus te bekomen. Het voorstel dat op tafel lag was dat voor aankopen waarvan de verkoopsovereenkomst nog in 2014 werd getekend de akte nog mochten verleden worden in de 1ste 3 maanden van 2015. Dit voorstel heeft het helaas niet gehaald met als gevolg dat er een enome tijdsdruk ontstaan is bij zowel notarissen, vastgoedmakelaars en financiële instellingen zeker als je weet dat de verkoop van vastgoed in de laatste maanden met 10% is gestegen. Ook kredietmaatschappijen en banken draaien nu op volle toeren en bij sommige geldt er al een stop voor nieuwe kredietdossiers waarvan de akte nog had moeten doorgaan in 2014. We verwachten dat zo’n dossierstop wel eens het geval zou kunnen zijn voor alle nieuwe hypotheekaanvragen eens we november zijn. Is het dan niet meer interessant om nog een huis aan te kopen in 2015? Integendeel, er wordt een belangrijke prijsdaling verwacht op het vastgoed (zie vorig artikel) waardoor het lagere fiscaal voordeel van de nieuwe woonbonus zal gecompenseerd worden. In het nieuwe systeem kan het fiscaal voordeel tot een goeie 1.000 euro minder zijn op jaarbasis en uiteraard zullen vastgoedmakelaars daarop inspelen door hun prijzen in de toekomst aan te passen. Wenst u een eigen huis te kopen in 2015 doe dan een beroep op de onafhankelijke kredietspecialisten van www.kredietnodig.be en vraag een gratis simulatie van uw woonkrediet.

Share

Daling vastgoedprijzen op komst in 2015 door daling woonbonus

23 October 2014 Gepost in: Geld, Leningen, Overheid, Wonen | Auteur: Kredietnieuws.be | Reacties: 0 | Tags: , , , , , , , ,

Uit een recente studie zou volgens de onderzoekers van de KU Leuven vanaf 2015 er een belangrijke daling van de vastgoedprijzen aankomen. Men spreekt van een daling van 6 tot 7% door onder andere de verminderde woonbonus die van toepassing is vanaf 1 januari 2015. De reden hiervoor is dat de vastgoedprijzen eigenlijk voor een stuk gebaseerd worden op de ontleningscapaciteit van een gezin. Naast de ontleningscapaciteit zijn uiteraard ook de intrestvoet, fiscaliteit en toegestane looptijden lange termijn een bepalende factor. In België hebben tot in de jaren 90 de vastgoedprijzen het gezinsinkomen gevolgd en vanaf dan zijn de vastgoedprijzen in ons land gestegen als gevolg van de lage intrestvoeten. Bovendien heeft de woonbonus en de langere looptijden van leningen met een looptijd soms zelfs tot 35 en 40 jaar ervoor gezorgd dat de stijging zich bleef doorzetten. Met de verlaagde woonbonus en de het verminderde fiscaal voordeel wordt verwacht dat de vastgoedmarkt zich zal aanpassen door de prijzen te laten zakken. De bottom line is dat de vastgoedprijzen bepaald worden door hoeveel iemand kan lenen (lage rente, looptijd, fiscaal voordeel) en dat eigenlijk de vastgoedmarkt hier steeds heeft op ingespeeld. Indien een consument minder kan lenen omwille van hoge intrestvoeten of minder (fiscaal) voordeel hij met eenzelfde budget moeilijker zal zijn om een dezelfde gezisnwoning te kopen dan wanneer bijvoorbeeld de intrestvoeten zeer laag staan. Wat we moeten onthouden is dat door de voorspelde daling van het vastgoed het nog steeds interessant zal blijven om eigenaar te worden en te investeren je eigen woning. Wenst u een eigen huis te kopen of te verbouwen doe dan vrijblijvend beroep op de kredietspecialisten van www.kredietnodig.be. Wij helpen en adviseren u met raad en daad in het bekomen van de hypotheeklening aan de beste voorwaarden zelfs indien u niet beschikt over eigen middelen om de notariskosten te dekken. Ga naar www.kredietnodig.be en vul vrijblijvend een simulatie voor uw woonkrediet in of bel onze gratis infolijn 0800/99.202

Share

Aankoop van een woning: Hoeveel bedragen de registratierechten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië?

24 September 2014 Gepost in: Algemeen, Geld, Leningen, Overheid, Wonen | Auteur: Kredietnieuws.be | Reacties: 0 | Tags:

In tegenstelling tot wat je zou denken worden de
registratierechten bij de aankoop van een woning verschillend berekend per
gewest. Het is dus belangrijk te weten hoeveel deze registratierechten bedragen
omdat het een belangrijk verschil uitmaakt of je koopt in Vlaanderen, Wallonië
of Brussel. In je financiële planning kan dit een pak euro’s verschil maken.
Hieronder krijgt u een overzicht van voornaamste verschillen.

In het Vlaams gewest:
De registratierechten worden berekend op de overeengekomen prijs van de woning bedragen
normaal 10%. Er is een vermindering mogelijk tot 5% indien het om een je eerste
en bescheiden woning gaat. Om te bepalen of het om een bescheiden woning gaat
baseert men zich op het niet geïndexeerd kadastraal inkomen van de aan te kopen
woning en dat mag niet meer dan 745 euro bedragen. Afhankelijk van het aantal
kinderen ten laste kan deze grens van 745 euro opgetrokken worden tot maximaal
1.045 euro (6 kinderen ten laste). Een andere voorwaarde voor de vermindering
van de registratierechten is dat je binnen de 3 jaar de woning betrekt en je
domicilie vestigt.

In het Brussels gewest: Hier bedragen de registratierechten 12,5% op de overeengekomen
aankoopprijs wat een aanzienlijk verschil is met de 10% of 5% in Vlaanderen. Er
is wel voorzien dat het bedrag waarop de registratierechten worden verlaagd en
in vakjargon heet dat abattement. Er mag onder bepaalde voorwaarden 60.000 tot
75.000 euro afgetrokken worden van de berekeningsbasis om de rechten te
berekenen. De toekenningsvoorwaarden zijn dat het goed gelegen is in één van de
19 gemeenten van Brussels gewest, aankoop door natuurlijk persoon met oog op eigen
bewoning, het vestigen van je domicilië en het goed minstens 5 jaar bewonen.

In het Waals gewest: De registratierechten bedragen hier
12,5% of 10% op de aankoopprijs en hier is ook een vermindering van
registratierechten mogelijk van 5 tot 6% als het gaat om een woning met een
kadastraal inkomen van 745 euro niet geïndexeerd. De woning moet je eerste en
eigen woning zijn en je moet er je domicilie vestigen. Het bedrag waarop de
verlaagde registratierechten wordt toegepast bedraagt maximaal 160.000 euro van
de aankooprijs. Op het resterende bedrag worden de gewone registratierechten.

Conclusie: In
welk gewest je wenst aan te kopen kan er enorm verschil geven in de plannen
voor de aankoop van een woning , je financieel plan en je woningkrediet. Bij www.kredietnodig.be staan we u graag bij
met de berekening van je financieel plan en simulatie van je woonkrediet. Onze
kredietspecialisten adviseren u steeds op de juiste manier.

Auteur: Pieter Struye

Share

Hoeveel kan ik volgens mijn budget lenen voor de aankoop van een woning?

22 September 2014 Gepost in: Algemeen, Geld, Leningen, Overheid, Uncategorized, Wonen | Auteur: Kredietnieuws.be | Reacties: 0 | Tags: , , , , , ,

Kredietnodig.beAlvorens je op zoektocht gaat naar je toekomstige woning is het aangewezen te weten tot hoeveel je maximum kan lenen volgens je persoonlijke en financiële situatie. Tot hoeveel je kan lenen wordt bepaald door de bank of kredietinstelling en hangt af van verschillende factoren. Het is absoluut niet meer de regel dat je maar maximaal 33% van je maandelijks inkomen mag besteden aan de aflossing van een hypotheeklening want dan komen enkel de hogere inkomens in aanmerking voor de aankoop van een woning. De belangrijkste sleutel waar banken en kredietmaatschappijen rekening mee houden is de verhouding tussen de totale inkomsten en toekomstige lasten. Afhankelijk van het totale gezinsinkomen mag er tussen de 40% à 45% besteed worden aan de afbetaling van kredieten maar hier wordt natuurlijk ook rekening gehouden met de maandelijkse afbetaling voor reeds lopende kredieten zoals bvb autofinancieringen, kredietkaarten of andere leningen. Verder moet er ook voldoende leefbudget overblijven na afhouding van de totale kredietlasten en dit is verschillend afhankelijk van de gezinssituatie (alleenstaande, gehuwd of samenwonend) en ook het aantal kinderen ten laste. Zoals je ziet is de berekening vrij complex en vraag je best eerst een berekening aan een gespecialiseerde kredietadviseur zodat je daarna gericht kan op zoek gaan naar een woning. Bij kredietnodig.be wordt dagelijks tal van klanten vrijblijvend en kosteloos een kredietstudie gemaakt tot hoeveel ze maximaal kunnen lenen en adviseren ze u bij de juiste keuze van het juiste woonkrediet en de staan ze bij in alle administratieve stappen van je zoektocht tot bij het verlijden van je akte bij de notaris. Vraag dus vrijblijvend een berekening aan bij Kredietnodig.be en wordt eigenaar van je eigen woning.

Share

overgangsregeling voor woonbonus op komst?

21 September 2014 Gepost in: Uncategorized | Auteur: Kredietnieuws.be | Reacties: 0 | Tags:

De huizenverkoop is de laatste maand in vergelijking met vorig jaar met 8 procent gestegen omdat de consument beseft dat ze in 2015 minder fiscaal voordeel gaan genieten door een woning aan te kopen. Zulke stijging werd al sinds lang niet meer waargenomen. Kopers gaan soms te snel over tot een aankoop en dat is niet altijd een goede werkwijze.

Om nog optimaal te profiteren willen kopers zo snel als mogelijk de aankoop afronden om nog te kunnen genieten van het fiscaal voordeel van de huidige woonbonus. Vind je op dit moment niet het huis van je dromen en je koopt aan in 2015 zal het fiscale voordeel van 50 tot 100 euro per maand minder kunnen bedragen afhankelijk van de gezinssituatie en inkomen. Voor diegene die reeds een hypotheeklening in omloop hebben met fiscale aftrek verandert er uiteraard niets.

Mogelijk is er een oplossing in de maak; om de massale aankopen het hoofd te kunnen bieden is het CIB aan het lobbyen om een overgangsmaatregel te bekomen dat voor wie het einde van het jaar nog een getekende verkoopsovereenkomst heeft nog van het oude systeem kan genieten. Wordt vervolgd!

Share

Herfinancier uw woonkrediet aan lagere rentes

19 September 2014 Gepost in: Uncategorized | Auteur: Kredietnieuws.be | Reacties: 0 | Tags:

Herfinancieren van uw woonkrediet? Nog snel even de woonbonus meepikken? Rentes voor hypotheekleningen historisch laag! Dit zijn maar enkele van de krantenkoppen die je elke dag ziet verschijnen. Ons advies: iedereen met een hypotheeklening kan best even de oefening doen en zo mogelijk tot duizenden euro’s besparen zolang je nieuwe rentevoet 1% lager ligt dan je huidige rentevoet. De lage rentes en interessante woonbonus lonen de moeite om nog voor 01/2015 een aankoop van een woning te overwegen. Is het dan vanaf 01/2015 niet meer interessant om eigenaar te worden omwille van de verlaagde woonbonus? Natuurlijk wel aangezien we verwachten dat de verlaagde woonbonus ook een verlagend effect zal hebben op de prijzen van een gezinswoning. Heeft u vragen of wenst u een vrijblijvende berekening? slechts één adres kredietnodig.be bel gratis 0800/99.202 of surf naar www.kredietnodig.be

Share

Uw lening laten herzien door je eigen bank?

19 September 2014 Gepost in: Uncategorized | Auteur: Kredietnieuws.be | Reacties: 0 | Tags:

Kredietnodig.beUit onderzoek blijkt dat de meeste banken aan nieuwe klanten betere tarieven aanbieden dan aan hun bestaande klanten als die hun woonkrediet willen laten herzien. Trouw wordt dus niet altijd beloond en de logica hiervan is ver zoek. Indien je bij je eigen bank vraagt om uw lening te herzien aan de nieuwe lage rentes, past men hiervoor een tarieftoeslag toe die kan oplopen tot 1% extra + dossierkosten. Bij kredietnodig.be hanteren wij voor iedereen dezelfde tarieven zonder verrassingen. Wie bij zijn bank weg wil met zijn lening kan bij kredietnodig.be vrijblijvend een berekening vragen hoeveel hij bespaart door over te stappen. Ter info:
www.kredietnodig.be kan u 2,92% vaste rente op 20 jaar constante mensualiteiten – Qoutiteit max 75% – info@kredietnodig.be

Blog Widget by LinkWithin
Share
-->

Kredietnieuws.be

Uw partner voor persoonlijk advies!

Bespaar tot 50%


op uw maandlast door
uw krediet samen
te voegen.Doe de test.

Bereken uw voordeel!