Home | Tags | Over ons | Online lenen | Contact

Archief voor de rubriek ‘Leningen’

Einde van het klein beschrijf in zicht?

25 November 2014 Gepost in: bank, Leningen, Overheid, Wonen, woonkrediet | Auteur: Kredietnieuws.be | Reacties: 0 | Tags:

De nieuwe Vlaamse regering overweegt om in de toekomst het systeem van registratierechten voor de aankoop van een woning te wijzigen. Op termijn zou dan het voordeel van het klein beschrijf voor je eigen woning wegvallen. Het percentage registratierechten dat je betaalt in Vlaanderen hangt af van het kadastraal inkomen van de aan te kopen woning. Indien het KI van de aan te kopen woning minder of gelijk aan 745 euro is dan ben je 5% registratierechten verschuldigd op de aankoopprijs. Indien het KI meer dan 745 euro is dan benje 10% verschuldigd. Een verschil van enkele euro’s in het KI kan in de praktijk bij annkoop een verschil van duizenden euro’s maken. Wat is belangrijk om te onthouden? Dat indien je plannen hebt om een bescheiden woning te kopen deze plannen niet langer uit te stellen en over te gaan tot actie. Anders zou het wel een kunnen dat je voor de onaangename verrassing komt te staan dat je plots duizenden euro’s meer mag ophoesten. Het is maw de moment om nog een bescheiden woning te kopen. Wil je hierover meer info en weten hoeveel je kan lenen voor een woning kan u steeds terecht bij de kredietspecialisten van www.kredietnodig.be

Share

nut van een persoonlijke lening – lening op afbetaling

25 November 2014 Gepost in: Algemeen, bank, Geld, hypotheek, Leningen, Overheid, Wonen, woonkrediet | Auteur: Kredietnieuws.be | Reacties: 0 | Tags:

De persoonlijke lening ofwel lening op afbetaling kan een ideale oplossing zijn voor tijdelijke geldbehoefte, een belangrijke aankoop of zelfs voor de terugbetaling van kredietkaarten. Een belangrijke factor van het succes van dit soort leningen is dat er geen lange procedure aan voorafgaan en dat men dus snel beschikt over het gewenste bedrag. De meeste banken en kredietverstrekkers behandelen uw kredietaanvraag binnen de 24 uur of sneller. Voor de kredietaanvraag van een lening op afbetaling wordt verplicht de centrale van kredieten aan particulieren CKP van de nationale bank geconsulteerd en wordt er een grondige budgetanalyse gemaakt in functie van de terugbetalingscapaciteit en indien nodig een werkgeverscontrole uitgevoerd. Als de resultaten van dit onderzoek gekend zijn wordt uw kredietaanvraag beslist. Daarna volstaat het enkel nog de kredietcontracten te ondertekenen en het gewenste bedrag wordt op uw bankrekening gestort. Wenst u meer info hierover kan u steeds terecht bij www.kredietnodig.be Onze kredietspecialisten staan steeds voor u klaar met het gepaste kredietadvies.

Share

geen verlenging van de woonbonus – notarissen en vastgoedmakelaar niet tevreden

23 October 2014 Gepost in: Geld, Internationaal, Leningen | Auteur: Kredietnieuws.be | Reacties: 0 | Tags: , , , , , ,

Enige tijd geleden werd er door de notarissen, vastgoedmakelaars en financiële instellingen politiek druk uitgeoefend om een overgangsmaatregel ‘lees versoepeling) van de woonbonus te bekomen. Het voorstel dat op tafel lag was dat voor aankopen waarvan de verkoopsovereenkomst nog in 2014 werd getekend de akte nog mochten verleden worden in de 1ste 3 maanden van 2015. Dit voorstel heeft het helaas niet gehaald met als gevolg dat er een enome tijdsdruk ontstaan is bij zowel notarissen, vastgoedmakelaars en financiële instellingen zeker als je weet dat de verkoop van vastgoed in de laatste maanden met 10% is gestegen. Ook kredietmaatschappijen en banken draaien nu op volle toeren en bij sommige geldt er al een stop voor nieuwe kredietdossiers waarvan de akte nog had moeten doorgaan in 2014. We verwachten dat zo’n dossierstop wel eens het geval zou kunnen zijn voor alle nieuwe hypotheekaanvragen eens we november zijn. Is het dan niet meer interessant om nog een huis aan te kopen in 2015? Integendeel, er wordt een belangrijke prijsdaling verwacht op het vastgoed (zie vorig artikel) waardoor het lagere fiscaal voordeel van de nieuwe woonbonus zal gecompenseerd worden. In het nieuwe systeem kan het fiscaal voordeel tot een goeie 1.000 euro minder zijn op jaarbasis en uiteraard zullen vastgoedmakelaars daarop inspelen door hun prijzen in de toekomst aan te passen. Wenst u een eigen huis te kopen in 2015 doe dan een beroep op de onafhankelijke kredietspecialisten van www.kredietnodig.be en vraag een gratis simulatie van uw woonkrediet.

Share

Daling vastgoedprijzen op komst in 2015 door daling woonbonus

23 October 2014 Gepost in: Geld, Leningen, Overheid, Wonen | Auteur: Kredietnieuws.be | Reacties: 0 | Tags: , , , , , , , ,

Uit een recente studie zou volgens de onderzoekers van de KU Leuven vanaf 2015 er een belangrijke daling van de vastgoedprijzen aankomen. Men spreekt van een daling van 6 tot 7% door onder andere de verminderde woonbonus die van toepassing is vanaf 1 januari 2015. De reden hiervoor is dat de vastgoedprijzen eigenlijk voor een stuk gebaseerd worden op de ontleningscapaciteit van een gezin. Naast de ontleningscapaciteit zijn uiteraard ook de intrestvoet, fiscaliteit en toegestane looptijden lange termijn een bepalende factor. In België hebben tot in de jaren 90 de vastgoedprijzen het gezinsinkomen gevolgd en vanaf dan zijn de vastgoedprijzen in ons land gestegen als gevolg van de lage intrestvoeten. Bovendien heeft de woonbonus en de langere looptijden van leningen met een looptijd soms zelfs tot 35 en 40 jaar ervoor gezorgd dat de stijging zich bleef doorzetten. Met de verlaagde woonbonus en de het verminderde fiscaal voordeel wordt verwacht dat de vastgoedmarkt zich zal aanpassen door de prijzen te laten zakken. De bottom line is dat de vastgoedprijzen bepaald worden door hoeveel iemand kan lenen (lage rente, looptijd, fiscaal voordeel) en dat eigenlijk de vastgoedmarkt hier steeds heeft op ingespeeld. Indien een consument minder kan lenen omwille van hoge intrestvoeten of minder (fiscaal) voordeel hij met eenzelfde budget moeilijker zal zijn om een dezelfde gezisnwoning te kopen dan wanneer bijvoorbeeld de intrestvoeten zeer laag staan. Wat we moeten onthouden is dat door de voorspelde daling van het vastgoed het nog steeds interessant zal blijven om eigenaar te worden en te investeren je eigen woning. Wenst u een eigen huis te kopen of te verbouwen doe dan vrijblijvend beroep op de kredietspecialisten van www.kredietnodig.be. Wij helpen en adviseren u met raad en daad in het bekomen van de hypotheeklening aan de beste voorwaarden zelfs indien u niet beschikt over eigen middelen om de notariskosten te dekken. Ga naar www.kredietnodig.be en vul vrijblijvend een simulatie voor uw woonkrediet in of bel onze gratis infolijn 0800/99.202

Share

Aankoop van een woning: Hoeveel bedragen de registratierechten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië?

24 September 2014 Gepost in: Algemeen, Geld, Leningen, Overheid, Wonen | Auteur: Kredietnieuws.be | Reacties: 0 | Tags:

In tegenstelling tot wat je zou denken worden de
registratierechten bij de aankoop van een woning verschillend berekend per
gewest. Het is dus belangrijk te weten hoeveel deze registratierechten bedragen
omdat het een belangrijk verschil uitmaakt of je koopt in Vlaanderen, Wallonië
of Brussel. In je financiële planning kan dit een pak euro’s verschil maken.
Hieronder krijgt u een overzicht van voornaamste verschillen.

In het Vlaams gewest:
De registratierechten worden berekend op de overeengekomen prijs van de woning bedragen
normaal 10%. Er is een vermindering mogelijk tot 5% indien het om een je eerste
en bescheiden woning gaat. Om te bepalen of het om een bescheiden woning gaat
baseert men zich op het niet geïndexeerd kadastraal inkomen van de aan te kopen
woning en dat mag niet meer dan 745 euro bedragen. Afhankelijk van het aantal
kinderen ten laste kan deze grens van 745 euro opgetrokken worden tot maximaal
1.045 euro (6 kinderen ten laste). Een andere voorwaarde voor de vermindering
van de registratierechten is dat je binnen de 3 jaar de woning betrekt en je
domicilie vestigt.

In het Brussels gewest: Hier bedragen de registratierechten 12,5% op de overeengekomen
aankoopprijs wat een aanzienlijk verschil is met de 10% of 5% in Vlaanderen. Er
is wel voorzien dat het bedrag waarop de registratierechten worden verlaagd en
in vakjargon heet dat abattement. Er mag onder bepaalde voorwaarden 60.000 tot
75.000 euro afgetrokken worden van de berekeningsbasis om de rechten te
berekenen. De toekenningsvoorwaarden zijn dat het goed gelegen is in één van de
19 gemeenten van Brussels gewest, aankoop door natuurlijk persoon met oog op eigen
bewoning, het vestigen van je domicilië en het goed minstens 5 jaar bewonen.

In het Waals gewest: De registratierechten bedragen hier
12,5% of 10% op de aankoopprijs en hier is ook een vermindering van
registratierechten mogelijk van 5 tot 6% als het gaat om een woning met een
kadastraal inkomen van 745 euro niet geïndexeerd. De woning moet je eerste en
eigen woning zijn en je moet er je domicilie vestigen. Het bedrag waarop de
verlaagde registratierechten wordt toegepast bedraagt maximaal 160.000 euro van
de aankooprijs. Op het resterende bedrag worden de gewone registratierechten.

Conclusie: In
welk gewest je wenst aan te kopen kan er enorm verschil geven in de plannen
voor de aankoop van een woning , je financieel plan en je woningkrediet. Bij www.kredietnodig.be staan we u graag bij
met de berekening van je financieel plan en simulatie van je woonkrediet. Onze
kredietspecialisten adviseren u steeds op de juiste manier.

Auteur: Pieter Struye

Share

Hoeveel kan ik volgens mijn budget lenen voor de aankoop van een woning?

22 September 2014 Gepost in: Algemeen, Geld, Leningen, Overheid, Uncategorized, Wonen | Auteur: Kredietnieuws.be | Reacties: 0 | Tags: , , , , , ,

Kredietnodig.beAlvorens je op zoektocht gaat naar je toekomstige woning is het aangewezen te weten tot hoeveel je maximum kan lenen volgens je persoonlijke en financiële situatie. Tot hoeveel je kan lenen wordt bepaald door de bank of kredietinstelling en hangt af van verschillende factoren. Het is absoluut niet meer de regel dat je maar maximaal 33% van je maandelijks inkomen mag besteden aan de aflossing van een hypotheeklening want dan komen enkel de hogere inkomens in aanmerking voor de aankoop van een woning. De belangrijkste sleutel waar banken en kredietmaatschappijen rekening mee houden is de verhouding tussen de totale inkomsten en toekomstige lasten. Afhankelijk van het totale gezinsinkomen mag er tussen de 40% à 45% besteed worden aan de afbetaling van kredieten maar hier wordt natuurlijk ook rekening gehouden met de maandelijkse afbetaling voor reeds lopende kredieten zoals bvb autofinancieringen, kredietkaarten of andere leningen. Verder moet er ook voldoende leefbudget overblijven na afhouding van de totale kredietlasten en dit is verschillend afhankelijk van de gezinssituatie (alleenstaande, gehuwd of samenwonend) en ook het aantal kinderen ten laste. Zoals je ziet is de berekening vrij complex en vraag je best eerst een berekening aan een gespecialiseerde kredietadviseur zodat je daarna gericht kan op zoek gaan naar een woning. Bij kredietnodig.be wordt dagelijks tal van klanten vrijblijvend en kosteloos een kredietstudie gemaakt tot hoeveel ze maximaal kunnen lenen en adviseren ze u bij de juiste keuze van het juiste woonkrediet en de staan ze bij in alle administratieve stappen van je zoektocht tot bij het verlijden van je akte bij de notaris. Vraag dus vrijblijvend een berekening aan bij Kredietnodig.be en wordt eigenaar van je eigen woning.

Share

Opgelet: Groene kredieten nog tot eind 2011

21 October 2011 Gepost in: Geld, Leningen, Overheid, Wonen | Auteur: Kredietnieuws.be | Reacties: 0 | Tags: , , , ,

Groene Leningen fiscaal nog interessant tot eind 2011Iedereen die nog wenst te profiteren van de zeer goedkope groene kredieten heeft er alle belang bij om snel te handelen!

De financiële tussenkomst in rente van de overheid voor leningen die dienen voor energiebesparende maatregelen aan de woning wordt stopgezet eind 2011.

Wenst u nog te besparen op energie door het plaatsen van bvb zonnepanelen, uw woning extra te isoleren dan is het nu het moment om te handelen en nog te genieten van de aanzienlijke voordelen. Deze maatregelen hebben niet alleen een belangrijk terugverdien-effect door een lagere energierekening en groenestroomcertificaten. Sterker nog, zij opwaarderen de waarde van uw woning.

Kijk samen met onze specialisten naar het beste scenario voor uw groene plannen. Wees er snel bij want u heeft nog slechts enkele maanden tijd om van de uitzonderlijke gunstvoorwaarden te genieteni

Share

Worden kredieten nog altijd roekeloos toegestaan?

20 October 2011 Gepost in: Geld, Leningen | Auteur: Kredietnieuws.be | Reacties: 0 | Tags: , , ,

Financiele crisis effect op toekenning leningenDeze ochtend las ik in een nieuwsbericht van een Belgische consumentenorganisatie dat kredietinstellingen en banken nog steeds niets hebben geleerd van de huidige economische crisis en nog steeds roekeloos kredieten toestaan.

Toch enkele bedenkingen hierbij…

Elke kredietgever is in België verplicht om de kredietcentrale CKP van de Nationale Bank te raadplegen om zich een beeld te vormen van de schuldenlast en moet bovendien bij elke aanvraag de terugbetalingscapaciteit worden geanalyseerd in functie van de beroepsinkomsten, gezinssituatie en betalingshistoriek van kredieten.

Als deze factoren worden bij het beoordelen van een kredietaanvraag ernstig geevalueerd zodoende dat de aanvrager niet in problemen zal komen. Indien de kredietgever al deze factoren niet ernstig heeft beoordeeld kan hij zelfs aansprakelijk gesteld worden indien hierdoor de klant vroegtijdig betalingsproblemen krijgt.

De aanzienlijke daling in het toekennen van kredieten aan particulieren sinds het ontstaaan van de financiële crisis is het levende bewijs dat kredieten niet meer roekeloos worden toegestaan. Uiteraard zullen er altijd banken of kredietgevers zijn die het minder ernstig nemen met het beoordelen van een kredietaanvraag en hierdoor hun klanten in problemen brengen.

Wenst u een ernstige en realistische behandeling van uw kredietaanvraag aan concurrentiële rentevoeten kan u vrijblijvend terecht bij Kredietnodig.be, onafhankelijke kredietbemiddelaar.

Share

Dankzij de economische crisis zeer lage vaste rentevoeten voor woonkredieten

19 October 2011 Gepost in: Geld, Leningen, Wonen | Auteur: Kredietnieuws.be | Reacties: 0 | Tags: ,

Hypothecaire leningen interessant dankzij economische crisisMede dankzij de economische crisis stonden er nog nooit zoveel spaartegoeden op klassieke spaarprodukten bij de banken. In onzekere tijden kiest de Belg massaal om hun geld te “parkeren” op veilige, gegarandeerde klassieke spaarrekeningen.

Het is algemeen bekend dat een bank geld verdient door spaartgeoeden om te zetten in leningen waar ze dan weer hun profit op maken. Omdat een consument nu eenmaal niet geneigd is om in een onzeker economisch klimaat een langdurig engagement aan te gaan, worden de rentes op kredieten verlaagd opdat de banken hun spaargelden kunnen omzetten in bvb woonkredieten.

Dit effect resulteert dan vandaag de dag in zeer lage rentes voor woonkredieten. Dus het is hoge tijd om uw hypotheeklening te laten herzien of laten over te nemen. Spijtig genoeg is dat indien de bank u enkele jaren geleden een vaste rente gaf van bvb 5% op 25 jaar dat zij niet snel geneigd zullen zijn om deze spontaan om te zetten naar een vaste rentevoet van 4%.

Hiervoor doet u dus beter beroep op een onafhankelijk kredietadviseur. Indien u een vrijblijvende studie wenst van hoeveel u kan besparen door uw huidige hypotheeklening te laten overnemen kan u steeds terecht bij één van de specialisten van kredietnodig.be.

Share

“Opgelet: Geld lenen kost ook geld!”

6 September 2011 Gepost in: Algemeen, Leningen, Overheid | Auteur: Kredietnieuws.be | Reacties: 0 | Tags: , ,

Om de consument nog meer te beschermen voor de gevaren van het roekeloos aangaan van kredieten, heeft de overheid een nieuwe maatregel genomen. Sinds december 2010 is elke bank, kredietgever en kredietbemiddelaar verplicht het zinnetje “Opgelet: Geld lenen kost ook geld!” op te nemen in elke vorm van reclame die zij voeren voor kredieten.

Deze maatregel zou moeten bijdragen tot een beperking van de overmatige schuldenlast bij particulieren. We maken ons natuurlijk de bedenking of deze waarschuwing hiertoe zal bijdragen en zal beletten dat een consument zich tot over zijn nek in de schulden steekt. Of zijn er nog mensen die misschien niet ten volle beseffen dat geld lenen geld kost?

Maar voor grote aankopen en/of investeringen zoals een auto, aankoop of renovatie van een huis, studerende kinderen,… heeft niet iedereen de nodige spaarcentjes opzij staan. Net daarom zijn er leningen en bieden ze ook een oplossing. Uiteraard dien je altijd tarieven te vergelijken en de juiste formule te kiezen voor je project.

Verantwoord geld lenen betekent dat naast de maandelijkse aflossing u nog voldoende overhoudt om comfortabel te leven. Uiteraard is het aan de kredietgever om een krediet toe te staan op basis van uw inkomsten en terugbetalingscapaciteit en rekening te houden met de kredieten in omloop van een consument. Daarom zijn ze ook verplicht de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België te consulteren.

Bij kredietnodig.be helpen en begeleiden wij u graag u om verstandig en verantwoord te lenen.

Blog Widget by LinkWithin
Share

© 2008–2009 Kredietnieuws.be |  Search, social en content marketing op basis van intenties

Search + Content + Social

Intentiegedreven digitale marketing

Benut u uw digitaal potentieel al?

online marketing anders

Online marketing, door een andere bril: intentiegedreven!

Dankzij een intentie gedreven concept & technologie, een mix van talenten in ons team en een jarenlange focus op digitale marketing zijn we uniek en scoren onze klanten.

Digitale marketing ideeën opdoen? Boek uw gratis sessie!

Waarom we bereid zijn om samen met u tijd te spenderen aan hoe we uw bedrijf kunnen laten groeien...

Gratis ideeën sessie

Boor al het potentieel aan via digitale marketing!

Binnen de marketing mix wordt digitale marketing alleen maar belangrijker. Iedereen is het daar over eens.

In de digitale wereld verandert alles bovendien heel snel en is het zaak om bij te blijven en alle evoluties op de voet te volgen. Alleen zo kunt u resultaten boeken!

Onze marketing passies:

Intent based digital strategy

Alles begint bij een perfect uitgestippelde digitale strategie. Een huis bouwt u toch ook op solide funderingen en niet op drijfzand? Wat wilt u met uw online acties bereiken? Dat is de hamvraag.

Uw digitale strategie vormt het kompas doorheen uw internet marketing traject en fungeert als ruggensteun. Te allen tijde kan u ernaar teruggrijpen. Handig en broodnodig bovendien.

Hoe pakt u dat aan, een uitgekiende digitale strategie?


Search marketing

Google laten watertanden. Dat is de essentie van zoekmachine-marketing. Hoe doe je dat, hoog scoren in zoekmachines? Door uw website in de gunst van de zoekmachines te brengen.

Iedere dag gaan miljoenen mensen op zoek naar producten, diensten en relevante informatie via zoekmachines. Er wordt geklikt op de voor hen het meest relevante resultaat. Zowel op advertenties als niet-betalende links.

Hoe & wat met zoekmachine marketing (SEO & SEA)?


Content Marketing

Content marketing is meer dan ooit hot! Het komt erop neer dat u waardevolle en relevante inhoud aanbiedt die perfect is afgestemd op uw doelgroep. Als bedrijf wordt u als het ware zelf uitgever en verspreidt u gericht informatie die uw doelgroep tot actie aanzet.

Bij content marketing stelt u altijd de ‘what’s in it for me?’ vraag. Zorg ervoor dat uw klanten, prospecten of partners iets aan uw content hebben. Anders slaat u de bal mis.

Hoe gaat content marketing precies in z’n werk?


Social media marketing

Hoe langer hoe meer bedrijven vinden de weg naar social media. U deelt er niet alleen informatie met de buitenwereld, maar leert uw klanten en prospecten echt beter kennen en gaat indien gewenst met hen in dialoog.

Voorbij de grenzen van zoekmachines liggen nieuwe mogelijkheden om online succesvol te zijn. De connectie tussen zoekmachine & sociale media wordt iedere dag hechter.

Hoe zet ik sociale media slim in?


Creative & Technology

Een ‘waaaaw’-effect! Dat is wat u moet bereiken als iemand uw site bezoekt. Een aantrekkelijk site is het mimimum. Een site die er met kop en schouders bovenuit steekt het streefdoel.

Hoe doet u dat? Met creatief webdesign en creatieve online PR-acties! En met technologie die achter de schermen perfect zijn werk doet en zowel de zoekmachines als prospecten in verleiding brengt.

Technologie (inhouse en open-source) stelt ons in staat beter en sneller resultaten te boeken voor onze klanten.

Meer over Creative & Tech…


Web & Conversion Analytics

U heeft maandelijks duizenden bezoekers op uw site? Des te beter, maar welke resultaten boekt u? Ondernemen de bezoekers effectief actie?

Alleen het aantrekken van websitebezoekers is niet genoeg, zij moeten ook tot actie overgaan. Maar hoe krijg je hen zo ver? Om te beginnen door een grondige analyse van uw website.

Meer over webanalyse & conversieoptimalisatie…

Enkele Queromedia klanten

DEZE BEDRIJVEN LATEN ZICH VOOR HUN DIGITALE STRATEGIE BIJSTAAN DOOR QUEROMEDIA. Een overzicht van onze referenties

Enkele klantencases

Bekijk enkele concrete klantenprojecten

Queromedia geeft digitale inspiratie

Uw digitale marketing update 'Big content, small fish'

Dringend tijd om zelf in actie te schieten!

Blijf op de hoogte of neem gewoon contact op met ons!

Big Content Small Fish

Schrijf je nu in op ons gratis “Big content small fish”-magazine over digitale marketing en e-business!

Big Content Small Fish

Schrijf nu in in ons gratis 'Big content small fish-magazine over digitale marketing en e-business!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

En uw digitale business?

Laat iets van je horen en wij nemen contact met jou op. Je kan ook een volledige contact-aanvraag invoeren.

En uw digitale business?

Laat iets van je horen en wij nemen contact met jou op. Je kan ook een volledige contact-aanvraag invoeren.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
26 tips om uw content marketing bureau te kiezen

26 tips om uw content marketing bureau te kiezen

Ontvang vandaag nog gratis onze 26 tips, inclusief een erg handige checklist!

Dat is prima gelukt. Uw tips komen er aan!

|  Search, social en content marketing op basis van intenties

Search + Content + Social

Intentiegedreven digitale marketing

Benut u uw digitaal potentieel al?

online marketing anders

Online marketing, door een andere bril: intentiegedreven!

Dankzij een intentie gedreven concept & technologie, een mix van talenten in ons team en een jarenlange focus op digitale marketing zijn we uniek en scoren onze klanten.

Digitale marketing ideeën opdoen? Boek uw gratis sessie!

Waarom we bereid zijn om samen met u tijd te spenderen aan hoe we uw bedrijf kunnen laten groeien...

Gratis ideeën sessie

Boor al het potentieel aan via digitale marketing!

Binnen de marketing mix wordt digitale marketing alleen maar belangrijker. Iedereen is het daar over eens.

In de digitale wereld verandert alles bovendien heel snel en is het zaak om bij te blijven en alle evoluties op de voet te volgen. Alleen zo kunt u resultaten boeken!

Onze marketing passies:

Intent based digital strategy

Alles begint bij een perfect uitgestippelde digitale strategie. Een huis bouwt u toch ook op solide funderingen en niet op drijfzand? Wat wilt u met uw online acties bereiken? Dat is de hamvraag.

Uw digitale strategie vormt het kompas doorheen uw internet marketing traject en fungeert als ruggensteun. Te allen tijde kan u ernaar teruggrijpen. Handig en broodnodig bovendien.

Hoe pakt u dat aan, een uitgekiende digitale strategie?


Search marketing

Google laten watertanden. Dat is de essentie van zoekmachine-marketing. Hoe doe je dat, hoog scoren in zoekmachines? Door uw website in de gunst van de zoekmachines te brengen.

Iedere dag gaan miljoenen mensen op zoek naar producten, diensten en relevante informatie via zoekmachines. Er wordt geklikt op de voor hen het meest relevante resultaat. Zowel op advertenties als niet-betalende links.

Hoe & wat met zoekmachine marketing (SEO & SEA)?


Content Marketing

Content marketing is meer dan ooit hot! Het komt erop neer dat u waardevolle en relevante inhoud aanbiedt die perfect is afgestemd op uw doelgroep. Als bedrijf wordt u als het ware zelf uitgever en verspreidt u gericht informatie die uw doelgroep tot actie aanzet.

Bij content marketing stelt u altijd de ‘what’s in it for me?’ vraag. Zorg ervoor dat uw klanten, prospecten of partners iets aan uw content hebben. Anders slaat u de bal mis.

Hoe gaat content marketing precies in z’n werk?


Social media marketing

Hoe langer hoe meer bedrijven vinden de weg naar social media. U deelt er niet alleen informatie met de buitenwereld, maar leert uw klanten en prospecten echt beter kennen en gaat indien gewenst met hen in dialoog.

Voorbij de grenzen van zoekmachines liggen nieuwe mogelijkheden om online succesvol te zijn. De connectie tussen zoekmachine & sociale media wordt iedere dag hechter.

Hoe zet ik sociale media slim in?


Creative & Technology

Een ‘waaaaw’-effect! Dat is wat u moet bereiken als iemand uw site bezoekt. Een aantrekkelijk site is het mimimum. Een site die er met kop en schouders bovenuit steekt het streefdoel.

Hoe doet u dat? Met creatief webdesign en creatieve online PR-acties! En met technologie die achter de schermen perfect zijn werk doet en zowel de zoekmachines als prospecten in verleiding brengt.

Technologie (inhouse en open-source) stelt ons in staat beter en sneller resultaten te boeken voor onze klanten.

Meer over Creative & Tech…


Web & Conversion Analytics

U heeft maandelijks duizenden bezoekers op uw site? Des te beter, maar welke resultaten boekt u? Ondernemen de bezoekers effectief actie?

Alleen het aantrekken van websitebezoekers is niet genoeg, zij moeten ook tot actie overgaan. Maar hoe krijg je hen zo ver? Om te beginnen door een grondige analyse van uw website.

Meer over webanalyse & conversieoptimalisatie…

Enkele Queromedia klanten

DEZE BEDRIJVEN LATEN ZICH VOOR HUN DIGITALE STRATEGIE BIJSTAAN DOOR QUEROMEDIA. Een overzicht van onze referenties

Enkele klantencases

Bekijk enkele concrete klantenprojecten

Queromedia geeft digitale inspiratie

Uw digitale marketing update 'Big content, small fish'

Dringend tijd om zelf in actie te schieten!

Blijf op de hoogte of neem gewoon contact op met ons!

Big Content Small Fish

Schrijf je nu in op ons gratis “Big content small fish”-magazine over digitale marketing en e-business!

Big Content Small Fish

Schrijf nu in in ons gratis 'Big content small fish-magazine over digitale marketing en e-business!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

En uw digitale business?

Laat iets van je horen en wij nemen contact met jou op. Je kan ook een volledige contact-aanvraag invoeren.

En uw digitale business?

Laat iets van je horen en wij nemen contact met jou op. Je kan ook een volledige contact-aanvraag invoeren.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
26 tips om uw content marketing bureau te kiezen

26 tips om uw content marketing bureau te kiezen

Ontvang vandaag nog gratis onze 26 tips, inclusief een erg handige checklist!

Dat is prima gelukt. Uw tips komen er aan!

-->

Kredietnieuws.be

Uw partner voor persoonlijk advies!

Bespaar tot 50%


op uw maandlast door
uw krediet samen
te voegen.Doe de test.

Bereken uw voordeel!